ເພື່ອຕັ້ງລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານຄືນໃໝ່, ສົ່ງຊື່ຜູ້ໃຊ້ ຫຼື ທີ່ຢູ່ອີເມລຂອງທ່ານລົງໄປທາງລຸ່ມນີ້. ຖ້າພວກເຮົາສາມາດຊອກຫາທ່ານຢູ່ໃນຖານຂໍ້ມູນ, ອີເມລຈະຖືກສົ່ງໄປຫາທີ່ຢູ່ອີເມລຂອງທ່ານ, ພ້ອມກັບຄໍາແນະນໍາວິທີການເຂົ້າຫາອີກຄັ້ງ.
ຄົ້ນຫາໂດຍຊື່ຜູ້ໃຊ້
ຄົ້ນຫາໂດຍທີ່ຢູ່ອີເມລ